Search for European Projects

Valtické vinobraní 2006 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0270)
Start date: Sep 10, 2006, End date: Nov 19, 2006 PROJECT  FINISHED 

Slavnost vinobraní ve spolupráci se Střední vinařskou školou a Zahradnickým učilištěm Valtice. Aktivní zapojení očanského sdružení Valtická krojovaná společnost a Vinaři 2000 Valtice. Slavnost zahrnuje průvod městem, návštěvy průvodu a jeho přijetí s předáním hroznů úrody ve školním sklepě, ve Vinných sklepích a.s. Valtice a u starosty města. Poté pokračuje slavnostním zahájením na náměstí, zdravicemi hostů, zahajovací scénou Zarážání hory a Slibu hotařů a vlastním kulturním programem pozvaných amatérských folklorních pěveckých souborů z regionu Podluží (Břeclavsko), dále souborů z Mikulovska a také ze sousední rakouské obce Schrattenberg. V průvodu i v programu vystoupí místní dětský folklorní soubor Borověnka a Mažoretky z Klubu mažoretek Valtice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   94 050,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants