Search for European Projects

Vad Gör Oss Så Lika?
Start date: Dec 31, 2000, End date: Mar 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Prosjektet har sin bakgrunn i forberedende arbeid som har foregått i Interreg IIA-perioden rent konkret ved at beslutningsgruppa for Interreg IIA har bedt om å få opp en bransjesatsning for skog- og tre-sektoren. En slik satsning er utarbeidet og beskrevet av bransjerepresentative organer i Indre Skandinavia med den hovedforutsetning at bedriftenes lønnsomhet skal økes gjennom kompetanseoppbygging på utvalgte områder, aktiv rekruttering og kamp for økte markedsandeler gjennom målrettede tiltak. Det vesentlige innhold i prosjektet vil dreie seg om å initiere og iverksette konkrete samarbeid mellom norske og svenske bedrifter i bransjen innenfor områdene: kompetanseoppbygging og rekruttering samt kampen for økte markedsandeler.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details