Search for European Projects

Utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7
Start date: Jan 3, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt zakłada stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości dzięki zapewnieniu trwałej struktury współpracy i infrastruktury o znaczeniu transgranicznym. Problem bezrobocia i braku koordynacji współpracy gospodarczej zostanie złagodzony przez utworzenie polsko-czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej o celach bezpośrednich: zwiększenie liczby nowych i prow. współpracę transgraniczną MŚP;usprawnianie wymiany informacji i kontaktów handlowych pom. polskimi i czeskimi przedsiębiorstwami.Wymaga to zaadaptowania i wyposażenia na ten cel budynku oraz działań informacyjnych i promocyjnych
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   275 691,01
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants