Search for European Projects

Utvikling av fjernundervisningsbasert etterdanningsprogram i miljöledelse og entreprenörskap
Start date: Mar 31, 2003, End date: Dec 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Prosjektet skal bidra til en økt verdiskapning på furu målt som en gjennomsnittlig verdiøkning på trelast i størrelsesorden 5-7%. Effekten skal bidra positivt til økt lønnsomhet og konkurransekraft hos prosjektpartene, det skal bidra til kompetanseoppbygging og grunnlag for rekruttering hos partene, og det skal bidra til økt verdiskapning i hele verdikjeden.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details