Search for European Projects

Utvecklingscentrum idrott och upplevelser för fler
Start date: May 18, 2008, End date: Sep 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projektet vill undersöka förutsättningarna att skapa ett Utvecklingscentrum för funktionshindrade med fokus på vinteridrotter. Samarbete finns etablerat med Mittuniversitetet och för att förstärka och utvidga insatserna ska kontakter tas med SINTEF vid universitetet Trondheim och Idrett for funksjonshemmede i Norge. Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har också visat stort intresse för projektidén. Förprojektets målsättning är att till hösten 2008 utreda om förutsättningar finns för ett huvudprojekt och därmed en Interregansökan. Resulterade i projektet Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.1%   3 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website