Search for European Projects

Utveckling av verktyg och samarbetsformer för en hållbar utveckling i Nordens Gröna Bälte/Utvikling av verktyg og samarbeitsformer for en borekraftig utvikling i Nordens Grønne Belte (Utvikling av verktøy og samarbeidsformer for en bærekraftig utvikling i Nordens Grønne Belte)
Start date: Jun 30, 2002, End date: Dec 30, 2004 PROJECT  FINISHED 

Projektet är en fortsättning på "Grenselöst kunnskapsnettverk" som drevs med stöd ur Interreg IIA under perioden 1999-2000. Detta projekt omfattar två huvudområden; entreprenörskap och miljöledning som anpassas till nätbaserat distansundervisning.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details