Search for European Projects

Utveckling av turistnäringen i gränsregionen - förprojekt
Start date: Dec 31, 2000, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Syftet med projektet är att utveckla och införa ett systematiskt miljöarbete i kommunerna och landstingen, samt klargöra sambanden mellan arbetsmiljö och hälsa. Projektet planeras drivas genom att erbjuda deltagarna experthjälp/handledning för att genomföra miljöutredningar, erbjuda gemensamma seminarium, samt erbjuda uppföljning i form av miljörevision i respektive organisation.
Up2Europe Ads

Details