Search for European Projects

Utveckling av idrottsturism och de strategiska ledarna i ...
Start date: Jun 14, 2008, End date: Sep 14, 2008 PROJECT  FINISHED 

Friidrotten i Norrland i samarbete med Jämtland/Härjedalens Friidrottsförbund vill påbörja en undersökning kring möjligheten av ett Interreg projekt som omfattar Nord- och Sör-Tröndelag, Jämtland och Västernorrland. Projektet ska syfta till en attraktivare livsmiljö i regionen med utgångspunkt från friidrotten med tyngdpunkten lagd på långdistanslöpning och livsstilslöpare. Projektets mål är att tillsammans med norska intressenterna utveckla ett Interreg projekt med inriktning att utveckla idrottsturismen och stärka organisationsförmågan att rekrytera nya strategiska ledare såsom styrelseledamöter, tävlingsfunktionärer, tränare, marknadsförare m.fl.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 80%   4 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website