Search for European Projects

utovní festival Divadla Continuo v Rakousku a Kratochvílení 2006 / Kulturní a vzdělávací aktivity s přeshraničním efektem - ŽIVÁ KULTURA A HISTORICKÉ OBJEKTY. (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0344)
Start date: Apr 30, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Divadlo Continuo svými projekty dlouhodobě výrazným způsobem ovlivňuje kulturní nabídku regionu na obou stranách Česko-Rakouské hranice. Díky zcela specifickým divadelním postupům, jedinečné výtvarné stylizaci a mezinárodnímu jazyku, kterým projekty Divadla Continuo hovoří, si získalo v minulosti řadu příznivců z řad místních organizátorů, českých i rakouských umělců a v neposlední řadě také z řad diváků na obou stranách Šumavy. Dokladem těchto slov je jak hlubší historie realizovaných akcí, tak efekt příhraniční spolupráce v rámci posledních společných projektů, na který se v letošním roce snažíme navázat. Vzájemnou vůlí a aktivitou zúčastněných partnerů se v letošním roce rozevírá vějíř příhraničních aktivit, na nichž se podílí Divadlo Continuo ještě šířeji: Výraznější prezentace Divadla Continuo v Rakousku, ještě cílenější výběr konkrétních účastníků výměnných vzdělávacích a kulturních projektů realizovaných v Čechách i v Rakousku s důrazem na prohlubování a kontinuitu spolupráce v budoucnosti a cílené šíření informací o realizovaných projektech partnerů v rámci příhraniční spolupráce. Zároveň jsme si předsevzali ještě výrazněji profilovat podíl Rakouských partnerů na aktivitách realizovaných na české straně a zároveň na základě předchozích společných aktivit položit tradici systematické - opakované prezentace českého divadelního a pouličního umění přímo v regionu s důrazem na spojení DIVADLO V UNIKÁTNÍM PROSTŘEDÍ ZAHRAD HISTORICKÝCH OBJEKTŮ V ČECHÁCH A RAKOUSKU. O naše více jak 10 let rostoucí zkušenosti z této oblasti - z projektů realizovaných v Čechách – se dělíme se svými Rakouskými partnery.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 71%   82 413,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants