Search for European Projects

uťové slavnosti Horní Vltavice - Philipsreut (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0269)
Start date: Jan 12, 2006, End date: Nov 12, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na rozvoj lidských vztahů na základě společného zájmu. V termínu 20. - 21.5.06 budou probíhat pouťové slavnosti v obci Horní Vltavice a v srpnu 2006 se tyto slavnosti uskuteční i v partnerské obci Philipsreut. Během slavností bude zajištěn sportovní a kulturní program. V sobotu proběhne slavnostní zahájení a realizace sportovních turnajů. Den bude zakončen společenským večerem. Cílovou skupinou jsou zástupci a obyvatelé obou obcí, členové sportovních klubů, široká veřejnost z okolních obcí. Další aktivitou projektu je účast na pouťových slavnostech v obci Philipsreut.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   34 786,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants