Search for European Projects

Utmarksbete - biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid

Genom det etablerade partnerskapet mellan olika aktörer på norsk och svensk sida kommer projektet att kunna erhålla ett institutionellt mervärde. Projektet strävar efter att skapa ett mer långsiktigt samarbete mellan brukare och olika näringsutövare som använder eller önskar använda utmarksbetet och dess biologiska kulturarv som en resurs i framtiden och likaså mellan regionala lantbruks- och miljöförvaltningar och fackmiljöer på bägge sidor av gränsen. Nätverksbyggande och mobilisering för att använda utmarken som en resurs för matproduktion kan komma att bidra positivt för både landsbygdsutveckling och att skapa en attraktiv livsmiljö.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 35.3%   133 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website