Search for European Projects

UniZon Kvarken

Universiteten och högskolorna i Kvarkenregionen agerar tillsammans i en strategisk allians genom UniZon Kvarken-projektet. Projektet ger det över tjugoåriga högskolesamarbetet över Kvarken ny stadga och nytt innehåll inom flera vetenskapsgrenar. UniZon Kvarken bedriver och initierar forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt mellan parterna och lanserar universitetszonen gränsregionalt, nationellt och internationellt. UniZon Kvarken breddar och fördjupar samarbetet inom flera vetenskapsområden såsom lärarutbildning och pedagogik, ekonomi, tekniska speicialiteter, socialt arbete och socialpolitik, regionalvetenskap, ungdomsforskning m.fl . I UniZon Kvarken ingår kompetenshöjande nätverk inom t.ex. forskningsservice och virtuell undervisning
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   21 925 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

12 Partners Participants