Search for European Projects

UniTon
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

14 kommunala musikskolor i gränsregionen ska etablera ett samarbete för att utveckla och ta tillvara den kompetens som finns i de olika skolorna.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details