Search for European Projects

Unga och empowerment
Start date: Mar 29, 2010, End date: Jan 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska särskilt arbeta för att främja ungdomars hälsa. En främjande och förebyggande satsning är det bästa för folkhälsan på sikt. Det är viktigt att ungdomarna mår både psykiskt och fysiskt bra och lär sig goda vanor som de kan behålla livet igenom. I god hälsa finns empowerment, en känsla av sammanhang och skapande. Empowerment handlar om att individen känner att hon har makt över sitt liv, att hon kan påverka det som handlar om henne. I projektet ska sammanlagt 8 fritidsgårdar/fritidsklubbbar i Sverige och Norge involveras. Det kommer att ordnas träffar där både fritidsledarna och ungdomarna möts för att bygga upp en grund för ett fortsatt projekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 32.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website