Search for European Projects

Unga i Botnia

Projektet har för avsikt att utreda de sociala och hälsomässiga förhållandena bland unga personer i Kvarkenområdet för att i ett senare skede skapa en databas som kan användas för forskning och utbildning av personer som arbetar med ungas hälsa och sociala förhållanden.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 49.1%   122 128,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants