Search for European Projects

Ung med rätt att påverka
Start date: Jun 30, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska arbeta med att få in ungdomar i styrelsearbete och ledarrollen inom idrottsföreningar, detta genom att stärka de ungas delaktighet och inflytande. Resultatet kommer att kunna användas för att få in ungdomar även i andra organisationer där det är svårt att hitta ersättare vid generationsskiften. Aktiviteter i projektet: Planering tillsammans med ungdomskommittéer; Gränsöverskridande konferenser/utbildningar och utbyten; Utveckling av ett verktyg för andra ideella organisationer; utvärdering och spridning av modellerna.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details