Search for European Projects

Ung innovation med ett internationellt perspektiv
Start date: Jul 31, 2003, End date: Jun 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Problembilden i Jämtlands län och Tröndelags fylken är att unga kvinnor, främst de välutbildade flyttar från området. I både Norge och Sverige har genomförts särskilda insatser för kvinnor och företagande vilka ofta har varit framgångsrika. Erfarenheter från dessa är att de flesta kvinnor som deltar i sådana aktiviteter har ofta flera års yrkeserfarenheter. Slutsatser utifrån detta är att de unga kvinnorna deltar inte i projekt i någon större utsträckning om det inte görs särskilda insatser för just den målgruppen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details