Search for European Projects

Underlag för kunskap till näringslivsutveckling
Start date: Jun 30, 2009, End date: Jun 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska genomföra två workshops för förtroendevalda beslutsfattare på lokal och regional nivå samt tjänstemän och andra aktörer som ansvarar för hållbar tillväxt och utveckling. Projektet ska ta fram och publicera statistik om t.ex. befolkningens utbildningsnivå och utbildningsinriktning, yrkesstruktur, näringslivets fördelning på branscher efter storlek och sektor, utländskt ägande inom näringslivet, egna företagare och företagsförekomster efter storlek, lönesummor. Huvudprojektets syfte är att identifiera framgångsfaktorer för tillväxt som komplement till fylkesplaner och tillväxtprogram i gränsregionen
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website