Search for European Projects

Umění sbližuje
Start date: Apr 13, 2006, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na loňskou úspěšnou spolupráci obč.sdružení Poznávání /OS/ z Nového Města nad Metují s partnerským městem polskými Duszníky. V Dušníkách se OS prezentuje 2 fotovýstavami na setkání partnerských měst Biesiada evropejská a na akci Dzien Dusznik. Hlavní část projektu je postavena na poznávání života partnerského města , spolků a jeho obyvatel. Na těchto akcích bude promítán multimediální pořad z loňské celoroční spolupráce a fotoreportáže, jak novoměští fotografové vidí život a historii partnerského města. Promítána dataprojektorem bude jak prezentace s fotosnímky s grafickými efekty a zvukem, tak video záznamy z akcí. Město Dušníky se prezentují výstavou.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   61 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants