Search for European Projects

Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu radkowsko-polickim
Start date: Aug 31, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt przewiduje udostępnienie lokalnej społeczności infrastruktury turystycznej (50 km tras) na terenie Narodowego Parku Gór Stołowych - zakup maszyny typu ratrak, umożliwiający konserwację i utrzymywanie profesjonalnych narciarskich tras biegowych, budowę i wyposażenie obiektu turystycznego pełniącego funkcję Centrum Informacji Turystycznej o charakterze transgranicznym, mieszczącego wypożyczalnię sprzętu turystycznego i narciarskiego (narty, obuwie narciarskie, kijki), warsztat wraz z wyposażeniem umożliwiającym profesjonalne przygotowanie sprzętu do użytkowania oraz jego serwisowanie i konserwację, pomieszczenie sanitarne dla turystów i pracowników Centrum Informacji Turystycznej.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 71.5%   199 419,78
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants