Search for European Projects

U NÁS - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj
Start date: Jul 31, 2008, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Kudowa Zdroj a Hronov jsou příhraniční města, která geograficky i historicky patří do jednoho regionu. Jako přirození partneři podepsala města v roce 1996 partnerskou smlouvu na jejímž základě spolupracují. Výsledkem spolupráce jsou společné akce kulturní, sportovní i společenské. Také městské knihovny obou měst spolupracují více než 10 let.Vstup obou státu do Evropské unie otevřel nové možnosti občanům měst v oblasti hospodářské, společenské a kulturní. Také z pohledu rozvoje cestovního ruchu se stalo Kladské pomezí jedním regionem.Uvedené důvody přispěly k většímu otevření a pohledu na kulturní dědictví a započaly proces odstranění negativních stereotypů, zvláště u mladé generace. Zároveň bylo konstatováno, že chybějí možnosti i aktivity, které by umožnily poznat kulturu i jazyk našeho souseda. Také ve školní nabídce, která je dostupná dětem a mládeži, chybí možnost vzájemného poznávání.Knihovny obou měst chtějí prostřednictvím projektu přispět k vyřešení těchto problémů. Obsah projektu:- vytvoření míst sloužících k realizaci stálých přeshraničních aktivit, hlavně v oblasti literární, prostřednictvím modernizace prostorů knihoven a jejich vybavení- vytvoření společného internetového systému knihovnických informací, propojení knihoven, který dovolí občanům poznat nabídku obou knihoven a jejich knižní fond; společná dvojjazyčná internetová stránka a společné internetové fórum čtenářů- nákup nejdůležitějších literárních děl autorů partnera, která jsou dostupná v daném jazyce - vytvoření samostatné sekce literatury parnera a v tomto duchu realizace vzdělávacích aktivit pro děti a mládež- realizace společných akcí literárního a kulturního charakteru v rámci Programu spolupráce knihoven- propagace aktivit projektu prostřednictvím plakátů, pozvánek a informačních materiálů

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   374 814,54
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants