Search for European Projects

Týden bezpečnosti a sportu
Start date: Jan 31, 2006, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt Týden bezpečnosti a sportu si klade za cíl poskytnout žákům základních škol ucelené teoretické i praktické znalosti v oblasti chování při mimořádných událostech, poskytování první pomoci, prevence kriminality, znalostí požární ochrany, dopravní bezpečnosti, chování v horském terénu a zároveň také ověření těchto znalostí. Projekt je současně zaměřen na volbu povolání. Cílovou skupinou tvoří žáci na úrovni 7. a 8. tříd z Jilemnice a Polska. Projekt proběhne ve 2 částech - připravné a praktické. Tento projekt je předkládán jako samostatně realizovaný. Záměrem polského partnera je na základě zkušeností s organizací projektu Týden bezpečnosti a sportu zpracovat obdobný projekt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   150 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants