Search for European Projects

Tvervitenskaplig vidareutdanning i flerkulturalitet (Tverrvitenskaplig vidareutdanning i flerkulturalitet)
Start date: Jan 31, 2005, End date: Nov 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska genomföra en studieplan och ett forskningsarbete och därigenom förmedla kunskaper om flerkulturella utmaningar i daglig kommunal verksamhet till en grupp kommunala tjänstemän, samt utveckla ett verktyg/ en modell för vidareförmedling till utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details