Search for European Projects

Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska
Start date: Jun 30, 2009, End date: Sep 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Główną ideą projektu jest popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną, rozwijaną poprzez transgraniczne partnerstwo. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Cel ten będzie realizowany poprzez  poprawę jakości usług turystycznych (dzięki systemowi certyfikacji usług turystycznych, szkoleniom kadry branży turystycznej), promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza, poprawę przepływu informacji na temat ofert turystycznych, wydarzeń kulturowo – turystycznych i stworzenia polsko - słowackiej oferty turystycznej. Achievements: Główną ideą projektu była popularyzacja potencjału pogranicza polsko – słowackiego w oparciu o turystykę zrównoważoną i zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej regionu. W ramach projektu prowadzona była akcja certyfikacji usług i produktów turystyki przyjaznej środowisku w Karpatach Wschodnich. Certyfikaty GoToCarpathia to certyfikaty gwarantujące najwyższą jakość wśród bieszczadzkich usługodawców. W ramach projektu utworzony został również informacyjny portal turystyczny, w którym znalazły się podstawowe informacje przydatne każdemu, kto wybiera się na zwiedzanie regionu takie jak co warto zobaczyć, gdzie zanocować, gdzie skosztować regionalnych specjałów, jakie najważniejsze zabytki znajdują się w regionie. Dodatkowo wydane zostały tematyczne, dwujęzyczne turystyczne mapy takie jak Etnografia Pogranicza polsko-słowackiego z krótkim rysem historycznym i opisem miejsc, które warto zwiedzić, Sztuka pogranicza polsko-słowackiego, przybliżająca turystom zabytkowe skarby regionu, czy Przyroda pogranicza polsko-słowackiego wskazująca najpiękniejsze zakątki regionu, który jest jedną z najcenniejszych na kontynencie europejskim ostoi pierwotnej przyrody. Wszystkie mapy dodatkowo zawierają informacje o miejscach noclegowych i rozmaitych szlakach w regionie. Wydane zostały również publikacje poświęcone dawnej i współczesnej architekturze Bieszczad i Beskidu Niskiego oraz albumowe publikacje Sztuka pogranicza. Od sacrum do profanum i Pogranicze od kuchni, książka dla miłośników turystyki kulinarnej, pełna przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie i pokazująca, że pod względem tego co było i jest serwowane na stołach, rejony polsko-słowackiego pogranicza mają ze sobą wiele wspólnego.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 84.4%   872 801,67
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants