Search for European Projects

Turystyczni Partnerzy w Beskidach
Start date: Apr 30, 2009, End date: Mar 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Mocno zróżnicowany poziom infrastruktury turystycznej w regionie i brak spójności działań po obu stronach granicy mają znaczący wpływ na ofertę turystyczną. Jednym z głównych celów projektu jest próba zmiany niezależnych i konkurencyjnych działań na jednolite, spójne i skoordynowane, realizowane po obu stronach granicy, a także rozpoczęcie ścisłej współpracy prowadzącej do wspólnych projektów oraz rozwoju Beskidów. Uzupełnieniem projektu jest akcja pilotażowa mająca na celu opracowanie wspólnej słowacko-polskiej oferty turystycznej (Paszportu Beskidzkiego), przygotowanie wspólnej strategii oraz planu rozwoju i promocji turystyki, a w końcu polsko-słowacką promocję produktu na krajowych i Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie. Dodatkowym rezultatem projektu będzie powołanie słowacko-polskiego Stowarzyszenia Paszport Beskidzki skupiającego przedsiębiorców i instytucje sektora turystyki w celu prowadzenia dalszych wspólnych działań. Achievements: Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego pogranicza na obszarze Cadca i Namestovo po stronie słowackiej oraz powiatów cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego po stronie polskiej. W oparciu o analizę potencjału regionu oraz zagrożeń dla rozwoju turystyki przeprowadzone zostały warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych i przedstawicieli branży turystycznej, a następnie opracowana została Strategia Transgraniczna Rozwoju Turystyki na polsko-słowackim pograniczu. Kolejnym krokiem było stworzenie listy atrakcji turystycznych pogranicza, nie tylko tych znanych i często odwiedzanych przez turystów, ale również obiektów mniej popularnych, lecz, jak wykazały analizy, równie atrakcyjnych. Wybrane obiekty znalazły się w produkcie turystycznym powstałym w ramach projektu – Paszporcie Beskidzkim. Paszport Beskidzki jako pierwsza wspólna oferta turystyczna wykonana w formie książeczki zawiera krótką informację o projekcie, opisy i zdjęcia miejsc wartych odwiedzenia, mapę z zaznaczonymi opisanymi miejscami oraz miejsce na pieczątki, które można otrzymać we wszystkich wymienionych w Paszporcie miejscach.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   216 829,05
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants