Search for European Projects

Turistický produkt Dětský prázdninový pas (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0462)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Potřeba vzniku turistického produktu Dětský prázdninový pas vznikla při jednání vedení příhraničních měst. Jde o akci určenou dětem a mládeži a jejím úkolem je zpříjemnit dětem jejich volný čas v době prázdnin a zabránit tak sociálně patologickým jevům. Tento projekt je určen žákům všech škol v Prachaticích a okolí a žákům škol z rakouského příhraničí, všem partnerským školám našich škol a také turistům, kteří do Prachatic přijedou. Jedná se o IV. ročník tohoto projektu a zahrnuje přípravu jednotlivých akcí, přípravu brožury Dětského prázdninového pasu pro tisk a realizaci zájezdu do Rakouska.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   34 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants