Search for European Projects

Turistické publikace jako nástroj informací pro rozvoj CR (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0041)
Start date: Jan 12, 2005, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu, a to formou knižných publikací o historii 7 malých obcí v rámci mikroregionu Sokolov - východ. Tyto obce, které spojují negativní důsledky rozsáhlé těžební činnosti a chemického průmyslu z minulosti, spolupracují na zlepšení své negativní image, a to prostřednictvím snahy o rozvoj cestovního ruchu. Z tohoto důvodu se projekt zaměřuje na zajímavou historii těchto obcí. Výsledkem projektu bude zhotovení 7 tištěných publikací s nákladem 3000 kusů pro každou obec. Tento náklad bude rozdělen mezi infocentra, muzea, školy, různé turistické instituce a objekty v rámci mikroregionu, jehož jsou výše zmíněné obce členy. Publikace budou na těchto místech k dispozici k prohlížení všem turistů a návštěvníkům a ve školách také žákům a studentům ke studiu. Část nákladu bude odevzdána také bavorskému partnerovi za účelem společné propagace turistického potenciálu těchto obcí. Jednotlivé obce budou publikace využívat pro svoje reprezentační účely v rámci různých veletrhů CR, partnerských vztahů mezi obcemi atd. Počátečnou hlavní aktivitou projektu bude příprava textové části publikací vypracována historiky ve dvou jazykových mutacích (čeština a němčina). Historické materiály jsou z velké části v němčině, a také historií obcí se prolínají společné mezníky české a německé historie. Důležitou součástí publikací jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska grafické atraktivnosti bude soubor lákavých fotografii a historických snímků. Samotný tisk je další stěžejní aktivitou projektu. Cílovou skupinou jsou především turisté, přínos však získají také obyvatelé a drobní podnikatelé z mikroregionu. Projekt podporuje rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů, oživuje celkové hospodářství na obou stranách hranice, a to využitím potenciálu a zlepšením nabídky v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch v této oblasti má silné předpoklady pro rozvoj, což je dáno blízkostí významných lázeňských měst.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 492 127,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants