Search for European Projects

Turism och infrastruktur i naturreservat

Miljöcentralen ska i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten genomföra ett projekt där naturreservat i Kvarkenområdet görs tillgängliga för besökare. Målet är bl a att medverka till att ekologiskt hållbara turistföretag utvecklas. Arbetet genomförs i nära samarbete med lokala aktörer och intresseorganisationer

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 48.7%   900 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

6 Partners Participants