Search for European Projects

Tu je les, tu zahrádka a všude kolem zvířátka
Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Hlavním cílem projektu je zaměřit se na oživení česko-polských vztahů a zlepšení prezentace kulturních tradic obou národů prostřednictvím kulturně společenských, vzdělávacích a sportovních akcí se zaměřením na ekologii, pořádaných ve vzájemné spolupráci obou stran. Spolupráce mezi oběma mateřskými školami již probíhá několik let a lze konstatovat, že velmi úspěšně. Cílovými skupinami jsou děti, rodiče a pedagogové na obou stranách hranice, kulturní a společenské organizace a obyvatelé příhraničního regionu na české i polské straně.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.7%   108 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants