Search for European Projects

Třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod, II. etapa.
Start date: Oct 31, 2011, End date: Dec 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Města Kudowa Zdrój a Náchod se z důvodu geografické polohy rozhodly spolupracovat v oblasti ochrany životního prostředí. Je to výhodné, protože města leží ve stejné kotlině a v oblasti životního prostředí se bezprostředně ovlivňují. Region je neobyčejně bohatý na přírodní hodnoty a jejich ochrana je podmínkou rozvoje.Proto města již ve Smlouvě o partnerství měst z roku 2004 rozhodla o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí. Realizovány byly společné projekty týkající se ochrany řeky Metuje (Program Interreg III A Česko-Polsko, nyní OPPS ČR-PR). Nicméně největší význam pro města měla spolupráce týkající se hospodaření s odpady. Spolupráce přinesla značné výsledky spojené s množstvím vytříděných odpadů a zvýšila ekologické povědomí občanů.Vzrůstající počet vytříděných odpadů pozitivně ovlivňuje životní prostředí, čistotu měst, povědomí občanů a vnímání regionu. I přesto zůstává mnoho problémových oblastí, které budou řešeny realizací tohoto projektu. V průběhu hodnocení I. etapy projektu bylo zjištěno, že důležitým úkolem stojícím před vedením měst je třídění biologických odpadů. Řešení tohoto problému je zejména na polské straně zcela nové a inovativní. Příkladem vzorové spolupráce bude, že Město Náchod nakoupí sekačky s mulčovací funkcí (čímž se sníží množství bioodpadů), tyto stroje budou používány oběma partnery. Tím způsobem polská strana převezme řešení realizované partnerem.Výsledkem I. etapy projektu bylo zvýšení množství tříděných odpadů, které jsou shromažďovány v technických službách měst Kudowa Zdrój a Náchod. Z toho důvodu je důležitá další modernizace systémů třídění komunálních odpadů, což je další úroveň činností v projektu kromě modernizace péče o životní prostředí v obou městech.Města budou pokračovat ve vzdělávání občanů pohraničí, důraz bude kladen na propagaci proekologických postav, třídění odpadů, zejména bioodpadů. Achievements: Projekt navázal na již realizovanou a velmi úspěšnou první etapu, která byla zaměřena na aktivní vytváření systému motivujícího a usilujícího o snížení množství nevytříděného odpadu, resp. o zvýšení množství vytříděného komunálního odpadu. Tato druhá etapa se více zaměřila na systém třídění bioodpadů v obou městech. V rámci projektu byly pořízeny malý užitkový nákladní vůz pro svoz tříděného odpadu, třídící linka na třídění plastů, lis, vysokozdvižný vozík, dále travní sekačky s mulčovací funkcí a nádoby na odpad (popelnice, kontejnery, koše, pytle na tříděný odpad, apod.). V obou partnerských městech byly v rámci projektu bezplatně občanům distribuovány kompostéry (po absolvování školení o třídění odpadů a bioodpadů). Partneři se zaměřili rovněž na ekologické vzdělávání a osvětu zejména nejmenších dětí z mateřských a základních škol obou měst. Výuka byla podpořena soutěží ve sběru tříděného papíru a výtvarnou soutěží, tyto soutěže probíhaly v několika věkových kategoriích. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo v Kudowě Zdrój v rámci Ekofestivalu v červnu 2012. Do projektu byla tak kromě městských samospráv a jejich technických služeb zapojena i široká veřejnost formou vzdělávacích a propagačních aktivit určených pro občany obou partnerských měst. Projekt je výjimečný a inovativní mimo jiné v tom, že projektové aktivity přímo motivují občany příhraniční oblasti třídit komunální odpad a bioodpad. Na základě realizace projektu došlo k posílení a částečnému sjed
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   339 209,73
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website