Search for European Projects

TRE6TI
Start date: Oct 31, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Syftet med projektet är att tillgodose unga människors lust att skapa och arrangerar inom kulturområdet. Ungdomarna ska ges möjlighet att vidareutveckla sitt entreprenörskap och sina arrangörskunskaper med utgångspunkt i lust till innovativt nyskapande inom kultursektorn.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details