Search for European Projects

Tre uten grenser/Trä utan gränser
Start date: Dec 31, 2002, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Tre uten grenser skal være en kontinuerlig møteplass for svenske og norske aktører innen skog og treforedling. Konferansen skal bidra til: økt samarbeid over grensen, økt nyskaping og kompetanseheving, økt verdiskaping i næringskjeden, brobygging mellom næringsaktører, å skape og styrke interregionale nettverk, økt engasjement og entusiasme, å skape inspirasjon, nyetableringer, økt rekruttering til trebransjen, redusering av grensehinder, økt kunnskap, økt bruk av tre, fokus på tre og dets e genskaper, økt konkurransekraft, å bedre næringens økonomiske grunnlag.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details