Search for European Projects

Transportnav Kvarken

Projektet ska genom en förstudie undersöka förutsättningar och villkor för att etablera Kvarkenregionen som ett transportnav i både nord-sydlig och öst-västlig riktning samt med kopplingar bland annat till den framtida Botniabanan

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 47.5%   47 500,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants