Search for European Projects

Transhraničný turistický chodník Červený Kláštor - Šromowce Nižne, spájajúci objekty slovensko - poľského pohraničia
Start date: Sep 30, 2008, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Je nevyhnutné zabezpečiť správnu infraštruktúru, aby mohli byť plne zrealizované ciele a úlohy rozvoja cestovného ruchu po oboch stranách Dunajca. Chýbajú predovšetkým chodníky, cestičky a parkoviská. Vzhľadom na rozmáhajúci sa cestovný ruch nielen v letnom období, ale počas celého roka, je nevyhnutné vybudovať chodníky, ktoré spôsobia: a) spojenie kultúrno-historických centier oboch obcí – dreveného kostolíka sv. Kataríny (turistické informačné centrum a galéria sakrálneho maliarstva) a kostola Narodenia Panny Márie v Sromowciach Nižných s Kláštorom kartuziánov v Červenom kláštore (turistické informačné centrum a kláštorné múzeum); b) zlepšenie infraštruktúry a zvýšenie počtu turistov navštevujúcich obe obce. Achievements: Vzhľadom na zvyšujúci sa cestovný ruch, a to nielen v letnom období, ale aj po celý rok, boli v Červenom Kláštore a Sromowcach Niżnych, ktoré v rámci programu PHARE spojila lávka cez Dunajec, vybudované chodníky. Vďaka nim sa môžu turisti pohodlne a bezpečne dostať do kultúrnych a historických centier oboch obcí: k drevenému kostolíku sv. Kataríny (turistické informačné centrum a galéria sakrálnej maľby), kostolu Narodenia Panny Márie v Sromowcach Niżnych a kláštoru Kartuziánov v Červenom Kláštore (turistické centrum a múzeum kláštora).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85.1%   163 760,22
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants