Search for European Projects

Transgraniczne powiązanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich polsko – czeskiego pogranicza
Start date: Aug 31, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Celem projektu jest wsparcie działań podejmowanych na płaszczyźnie transgranicznej, służących tworzeniu trwałej sieci współpracy instytucji i organizacji rolniczych oraz firm i producentów sektora rolno spożywczego z Polski i Czech. Realizacja projektu obejmować będzie wyjazdy szkoleniowe, konferencje, staże i praktyki, opracowanie publikacji, promocję produktów z polsko - czeskiego pogranicza, stworzenie i umocnienie polsko - czeskiej grupy roboczej rolnictwo poprzez spotkania i wizyty robocze, utworzenie punktu koordynacyjnego współpracy przygranicznej sektora rolnego i rolno spożywczego. Realizacja projektu jest kontynuacją podjętych już działań partnerów projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   32 264,68
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants