Search for European Projects

Transgraniczna promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry.
Start date: Oct 9, 2005, End date: Oct 9, 2006 PROJECT  FINISHED 

W ramach projektu planuje się utworzenie w Gminie Miejskiej Kłodzko oraz Gminie Stoszowice 10-cio osobowych regimentów. Dla utworzonych regimentów zostanie zakupione umundurowanie oraz uzbrojenie. Utworzone regimenty zostaną przeszkolone przez partnera w projekcie po stronie czeskiej Komitet pro udrzovani pamatek z valky roku 1866, Eliscino nabr. 465, Hradec Kralove 500 01. Szkolenia beda odbywać się w ramach 4 dwudniwych spotkań. Końcowym etapem projektu będzie organizacja Dni Twierdzy Kłodzkiej oraz Dni Twierdzy Srebrnogórskiej. Dni Twierdzy będa odbywały się w formule festynu, którego główna atrakcja będzie inscenizacja historycznej bitwy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 65%   35 704,74
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants