Search for European Projects

Transgraniczna ochrona środowiska oraz zwalczanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego
Start date: Mar 31, 2004, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Służby ratownicze z Polski i Czech (głównie straże pożarne) od ponad 15 lat prowadzą intensywne działania transgraniczne w formie wymiany doświadczeń, ćwiczeń, a także udzielania wzajemnej pomocy. Tak wszechstronny poziom współpracy pozwolił dokonać obustronnej oceny stopnia przygotowania technicznego służb, wskazując na dysproporcje jakościowe, jak i ilościowe. Za najpilniejsze zadanie uznano uzupełnienie i wymianę wyposażenia technicznego służb ratowniczych. Celem projektu jest poprawa przygotowania technicznego służb ratowniczych do transgranicznego ratownictwa na obszarze pogranicza polsko-czeskiego realizowana poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 49.4%   562 025,99
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants