Search for European Projects

Trans-Net. Polsko-czeskie grupy robocze w działaniu na rzecz współpracy i rozwoju..
Start date: Jul 2, 2006, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt zakłada opracowanie przez 3 polsko-czeskie grupy robocze (w obszarach: młodzież, kultura, zrównoważony rozwój obszarów wieskich) wspólnego programu współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Kłodzko i Mikroregionem Rychnovsko na lata 2007-2010. Odpowiada na potrzeby partnerów i podmiotów, które uczestnicżą w porozumieniu o współpracy z 2005r. pomiędzy gminami. Skierowany jest do instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i organizacji po obu stronach granicy, pośrednio do mieszkańców, którzy wezmą udział w działaniach projektu oraz będą korzystać z efektów projektu. Głównymi działaniami są wspólne warsztaty i spotkania grup roboczych, imprezy oraz remont pomieszczeń na noclegi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   33 373,47
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants