Search for European Projects

Träbranschens utvecklingscenter i NGB (TREff)
Start date: Dec 31, 2008, End date: Apr 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

TREff ska vara en pådrivare för samarbete mellan företag i etablerade nätverk, som kommer att bidra till en ökad förädlingsgrad i branschen och bidra till produkt- och marknadsutveckling, internationalisering och ökad kompetens. Det huvudsakliga målet med detta projekt är den ökade användningen av lokala trävaror och ökad lönsamhet i hela värdekedjan. Projektdeltagare är väl representerade i både Norge och Sverige. Projektet ska leda till att TREff blir permanent, med träbranschens företag som betalande medlemmar.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 21.7%   281 614,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website