Search for European Projects

Tradiční česko polská kuchyně v Euroregionu Praděd - příblížení vzdělávací nabídky partnerských škol v Prudníku a v Městě Albrechticích
Start date: Dec 31, 2008, End date: Feb 27, 2010 PROJECT  FINISHED 

Pětiletá spolupráce mezi partnerskými školami vyústila v realizaci myšlenky poznání a prohloubení tradic Opolského vojvodství a oblasti Osoblažska prostřednictvím aktivní účastí žáků a pedagogických pracovníků oboru Hotelnictví a Kuchař, číšník pro pohostinství při přípravě pokrmů tradiční české a polské kuchyně. Realizace projektu bude založena na spolupráci českých a polských žáků a pedagogických pracovníků, kteří vytvoří společné česko-polské pracovní týmy.Projekt bude realizován v průběhu jednoho roku od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, ve třech etapách. 1. etapa (leden-květen 2009) bude zaměřena na jazykovou přípravu, přípravu technického zázemí a výukových materiálů. Čtyřicetihodinová jazyková příprava polského a českého jazyka bude probíhat formou e-lerningu, jejíž obsahem bude odborná teminologie oboru gastro a hotelnictví a prezenční formou, která bude zaměřena na praktické komunikační dovednosti. Výstupem jazykové přípravy bude závěrečný test a slovník. Příprava technického zázemí se zaměří na zlepšení a modernizaci vybavenosti odborného pracoviště, kde proběhne praktická část projektu.Pro tuto část projektu budou vytvořeny výukové materiály v podobě receptur s pracovními postupy přípravy jednotlivých pokrmů a jednotlivá denní menu. 2. etapa (červen-září 2009) proběhne klíčová praktická část projektu "TÝDEN TRADIČNÍ ČESKÁ KUCHYNĚ" a "TÝDEN TRADIČNÍ POLSKÉ KUCHYNĚ". Praktická část se uskuteční dvakrát, formou týdne české kuchyně na odborném pracovišti české partnerské školy a týdne polské kuchyně na odborném pracovišti polské partnerské školy. Do těchto aktivit se zapojí 20 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci zúčastněných škol, kteří vytvoří smíšené pracovní týmy, tvořené šesti smíšenými pracovními týmami. Tyto pracovní týmy se na závěr týdne budou prezentovat společně připraveným menu.3. etapa (září-prosinec 2009) - prezentace výstupů sestavením Malé kuchařky české a polské kuchyně, hodnotící konference, vyhodnocení projektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   127 085,96
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants