Search for European Projects

Tradice na česko - polském pohraničí očima školáků
Start date: Mar 31, 2006, End date: Mar 31, 2007 PROJECT  FINISHED 

Realizace projektu zahrnuje celoroční plán společných aktivit žáků ze Základní školy v Žacléři a Miszkowicích. Projekt zahrnuje organizaci celkem 12 společných akcí, z toho 6 se bude konat na české straně regionu a dalších 6 na polské straně regionu. Jedná se o společné akce jako např. Den země (ČR), Keramická dílna (PR), Den čarodejnic (ČR), Svátek pečeného zemiaku (PL), Sv. Mikuláš (PL), Podzimní výstava (ČR) a další. Výsledkem společného projektu bude vydání česko-polského slabikáře. Výsledky jednotlivých akcí (díla žáků) budou vystavena na závěrečném setkání dětí v Polsku. Realizace projektu přispěje k poznávání tradic dvou sousedních států, dojde k prohloubení spolupráce škol.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   254 920,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants