Search for European Projects

Tradice krojovaného Slovácka (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0168)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Tímto projektem chceme podpořit a uchovat tradici krojů v česko-rakouském příhraničí. Obec Blatnička v okrese Hodonín a obec Falkenstein v okrese Mistelbach navázaly úspěšnou spolupráci již v roce 2000. Každoročně se obě obce podílejí na několika společných kulturních akcích, ať už byly podpořeny finančními prostředky EU, či nikoli. Po celou tuto dobu naši rakouští přátelé obdivovali krásu našeho slováckého kroje, protože v jejich oblasti kroje už téměř vymizely. Proto chceme tímto projektem jednak vyhledat a zmapovat kroje v této příhraniční oblasti a uspořádat výstavu jejich historického vývoje. Naší snahou je probudit zájem o toto kulturní dědictví natolik, abychom našli dostatečný počet lidí, kteří by byli ochotni tyto kroje živě prezentovat na námi připravovaných kulturních akcích. V ČR bychom chtěli představit několik druhů krojů při děkovné pouti u Svatého Antonínka a oživit tak světoznámé obrazy malíře Joži Úprky. Ve Falkensteinu zase obohatí tyto kroje program slavností „Vína, umění a kultury“. Smyslem tohoto projektu je také návaznost na současně se realizující projekt v Blatničce s názvem „Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel – SROP, Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech; Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Námi předkládaný projekt je v souladu s dlouhodobým rozvojem naší obce v oblasti kultury i se strategickým plánem mikroregionu Ostrožsko a také je v souladu s PRK JM kraje a Vysočiny. Věříme, že přispěje k plnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, kterou přijala česká vláda a doufáme, že to není poslední projekt v oblasti rozvoje tradic a folklóru mezi obcí Blatnička a Falkenstein. Ba naopak v příštích letech hodláme připravit kvalitní projekt v oblasti lidové kultury, kterým napomůžeme k plnění významných dokumentů a usnesení UNESCO.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   276 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants