Search for European Projects

Torsk och hummer
Start date: Jan 31, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Insatser som leder till ökad kunskap om torsk och hummer i gränsvattnet mellan Norge och Sverige.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details