Subscribe to the newsletter
Get alerts whenever new EU Calls, Ideas, Partners and Consultants are available

@
ONCE
a week

Compose your newsletter with:

By subscribing to the newsletter you accept our Privacy Policy and Terms

Archive of European Projects

Толерантна Европа
Start date: 01 Aug 2014, End date: 25 Dec 2015 PROJECT  FINISHED 

Един от основните акценти в проекта "Толерантна Европа" , който си поставиха сдружение Макензи, Jugendleben, Германия и AIESEC, Молдова бе да се разширят възможностите за доброволчество на чужденци в Молдова и България, но паралелно с това да проведем дейности, които стимулират толерантността и солидарността в много посоки, често работещи на ниво подсъзнанието и на доброволците и на младежите от двете страни. Бяха осъществени две мобилности - една доброволка от Германия изпълни службата си в България и една българска доброволка от България направи същото в Молдова. Те проведоха сесии в училища и университети в двете страни с основна тема - толерантност и доброволчество. Методите на работа бяха проактивни - игри симулации и интерактивни игри, които са нови за ученици и студенти. По този начин проведените дейности активираха емоционалното ниво при участието и дискутирането на предразсъдъците рядко бе на повърхностно ниво. Това не винаги даваше възможност за пълно осъзнаване на постигнатите резултати от работата ни у участниците от самите тях, но пък самите резултати се характеризираха с по- голяма дълготрайност поради своята емоционална обвързаност. Иновативното мислене на доброволците бе високо ценено от сдружение Макензи и бе в основата на разработените сесии, изнасяни на територията на Молдова и България. Тези сесии целяха поставяне на начало на изграждане на поведение на активни граждани, но и даваха възможност нашите доброволци да послужат като добър пример за тези, които решат да правят EДС. Те предоставяха опит от първа ръка. Гореспоменатите събития се осъществяваха в различни градове в страните домакини, а идеята бе чрез този проект да доразвием започнатото с предния ни ЕДС проект, а именно- разработените модули на тема толерантност и доброволчество бяха концентрирани само в училища в Бургас. Сега създадохме реалност, в която младежи от различни области на България и Молдова да участват активно и да се запознаят с идеята за доброволческата служба. Два са моментите, които бяха реални маркери за успешност - развилото се сътрудничество с организацията " Младеж за разбирателство" по време на проектните дейности - проведохме някои от сесиите си съвместно и засиления интерес към първата младежка национална конференция, проведена в Бургас, за което получихме подкрепа и от Американското посолство в София. .
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

2 Partners Participants