Search for European Projects

Tillgängligt friluftsliv - naturligt lönsamt för näringsliv och besökare
Start date: Dec 14, 2009, End date: Dec 13, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projektet Tillgängligt friluftsliv ska öka tillgängligheten ifriluftslivet till nytta för besökare och näringsliv. Projektet tar sin utgångspunkt i att gränsregionen har gemensamma natur- ochkulturvärden. Man har också en gemensam problematik med få brukare i allmänhet. Personer med funktiontionshinder är delviseller helt utestängda. Man vänder sig även till andra grupper som äldre, småbarnsfamiljer samt personer med annan kulturell bakgrund. Konkret innebär detta att man inför en gränsöverskridande standard för tillgänglighet, samt en standard för tillgänglig information och att den testas i gränsregionen

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 31.1%   564 167,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website