Search for European Projects

Tillämpad forskning och näringsutveckling (förstudie) (Tillämpad forskning och näringsutveckling)
Start date: Jan 17, 2005, End date: Sep 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Nätverksbyggande med tema inom IT, energi och miljö.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details