Search for European Projects

The united Köl (Kölen förenar)
Start date: Nov 14, 2002, End date: Nov 13, 2005 PROJECT  FINISHED 

Att med ett interregionalt mål tillsammans med attraktioner, skolor, föreningar och företag engagera människor i den gränsöverskridande kulturhistoria, stärka den regionala identiteten och närsamhällets betydelse samt sporra det lokala engagemanget.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details