Search for European Projects

The Scandinavian Way
Start date: Mar 31, 2008, End date: Mar 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Mervärdet av ett utvidgande av de regionala nätverken till gränsöverskridande nätverk är mångfalt då den specifike besökaren inte känner en begränsning av att stanna på någon sida av gränsen. De deltagande turistföretagen når nya marknader genom att marknadsföra sig på båda sidor gränsen, vilket ger starkare företag som därigenom kan växa och anställa flera. Något som på sikt ger tillväxt i de två samarbetande regionerna. Region Värmland/Visit Värmland (tidigare Värmlands Turistråd) och Hedmarks Reseliv har under årens lopp arbetat upp försäljningskanaler för sina egna områden. Med ett gränsöverskridande projekt sker en gemensam internationalisering av området och fler potentiella besökare nås med en lägre insats.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 24.3%   360 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website