Search for European Projects

The health spa- an ecological- health adventure in Ostfold and FyrBoDal (Hälsokällan)
Start date: Dec 31, 2002, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Att utvekla hälsopedagogiska enheter. De skall ge barn, ungdom samt vuxna i dess närhet upplevelser och kunskap om kropp, själ och miljö som skall ligga till grund för sunda livsstilsval.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details