Archive of European Projects

THE GREEN SCHOOLS
Start date: 01 Sep 2014, End date: 31 Aug 2016 PROJECT  FINISHED 

KA 2 "THE GREEN SCHOOLS" PROJECT The 21st century has been called the "century of the environment." Schools-and individual citizens - can no longer assume that social challenges such as pollution, dwindling natural resources and climate change can be set aside for future generations. The Green schools Project is an European project designed to encourage and acknowledge whole school action for the environment. The Green schools offers a well defined controllable way for partner schools to take environmental issues from the curriculum and apply them to the day to day running of the school. This process helps pupils recognize the importance of environmental issues and take them more seriously in their personal and home lives. The Green Schools aims to Improve the school environment • Reduce litter & waste • Reduce fuel and electricity bills • Increase environmental awareness • Involve the local community • Gain local publicity • Create links with partner schools The Green Schools aims to use a "Four Pillars" framework that integrates efforts to reduce schools' ecological footprints, make school environments healthier, and get the whole community thinking about solutions to the problems we face. Schools have the potential to make positive, tangible environmental change in the world while teaching students to be stewards of their communities, the earth and its resources. The Green School will give a tremendous opportunity to teach students about ecological sustainability, environmental health and nutrition; meet ICT , science and social studies standards; integrate environmental education into curricula; and support students to become leaders in making their own school a healthier and more ecologically friendly place. The Green schools provides an extremely cost-effective way to enhance the student learning and health abilities, reduce operational costs and environmental impacts of the schools, and increase a community’s overall quality and competitiveness. Our project will support teachers and our students from 4 different schools, 4 different countries across Europe to combine civic and environmental education inside our classrooms with learning experiences outside the classroom. Green School Project will improve the health and energy-efficiency of the school facility, ensure science-based environmental and civic education in the classroom, implements healthy food choices into the cafeteria, promotes alternative means of transportation, and expands recreational choices and opportunities for all students. We believe in creating personal responsibility for the environment among students around Europe to promote a more democratically active citizen. Working from the ground up, The Green Schools empowers teachers and students to remedy specific environmental concerns in their schools and communities with demonstrable outcomes and results. Teachers, parents, and students have the ability to help our schools become more sustainable. School managers can monitor their energy use. Teachers can promote environmental education in our classroom curriculum. Parents can propose more sustainable practices- like using green cleaning products- at school board meetings. Students can start re-use and recycling programs to help reduce waste. Ka2 Projesi “Yeşil Okullar” 21. yüzyıl, Çevre Yüzyılı olarak ta adlandırılmaktadır. Okullar-ve bireyler- kirlilik, doğal kaynakların azalması ve iklim değişikliği gibi sosyal değişimlerin gelecek nesiller için bir kenara konulup, yok farz edilmesini daha fazla sürdüremez durumdadır. Yeşil Okullar bütün okul etkinliklerinde okulu çevre konusunda şekillendirmek ve bilgilendirmek amacıyla yapılmış bir Avrupa projesidir. Yeşil Okullar iyi tanımlanmış ve kontrol edilebilir şekilde ortak okulların müfredatlarına çevre konularının yerleştirilmesini ve okulların günlük işleyişlerinde bu konunun uygulanmasını önerir. Süreç öğrencilerin çevre konularının önemini kavramalarını sağlar ve onların kişisel ve ev yaşamlarında çevre duyarlılığını daha ciddi bir şekilde sürdürmeleri sonucuna götürür. Yeşil Okullar okul ortamında bazı gelişmeleri hedefler. • Çöp ve atığın azaltılması • Yakıt ve elektrik faturalarının azaltılması • Çevre farkındalığının artırılması • Yerel toplumu içermesi • Yerel kamuoyunun kazanılması • Ortak okullar arasında bağlantılar kurmak Yeşil Okullar dört ayaklı bir çerçeveyi kullanarak öğrencilerin çevre konularında aktif olmalarının özendirilmesini, okulların çevreye bıraktıkları ekolojik ayak izlerinin azaltılmasını, okul ortamının daha sağlıklı hale getirilmesini ve tüm toplumun karşılaştığımız problemlerin çözüm yolları konularında düşünmesini sağlar. Okullar, dünyada olumlu ve somut çevre değişiklikleri yapmak için potansiyele sahiptirler, bunu öğrencilerine toplumun, dünyanın ve dünyanın kaynaklarının hizmetinde olarak yapabileceklerini öğreterek yaparlar.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

3 Partners Participants